Geleneksel Milli Kütüphane PERŞEMBE KONFERANSLARI 2017 Nisan ayı programı aşağıda gösterilmiştir. Teşriflerinizi saygı ile arz ederim.

Duyuru

 

TARİH                                        KONU                                                          KONUŞMACI

 

6 Nisan 2017              Öykülerle Sağlık ÜzerineSöyleşiler                   Prof.Dr. Oğuz DİCLE

                                                                                                                Dokuz Eylül Ünv.Tıp Fak.  

                                                                                                                             Dekanı 

 

11 Nisan SALI           Referanduma Giderken                                            Metin ÖNEY

                                                                                                                izmir Parlamenterler Birliği

                                                                                                                             Başkanı

 

13 Nisan 2017            Mimar Sinan Belgeseli                                            M. Osman AKBAŞAK 

                                   Sinan’ın Yapısal Çözümler                                    Uğur BELGER

                                  Karikatürlerle Sinan Öyküleri                                      Halit ŞEKERCİ    

                                   Bir Dehanın Oluşumu                                            Abdullah BİZDEN

 

   27 Nisan 2017            Efelerin Ressamı Mustafa                                 Ali Mustafa Ali KASAP

   (Saat: 17.00- 18.30)   Kasap İle /Efe Kadın/Canlı                                       Ressam

                                       Resim Performansı /Söyleşi                                                                                                                   

 

                         

Facebook

Twitter

Google Plus

Tüm Duyurular