Geleneksel Milli Kütüphane Perşembe Konferansları Aralık ayı programı aşağıda gösterilmiştir. Teşriflerinizi saygı ile arz ederim.

Duyuru

    TARİH                        KONU                                                  KONUŞMACI

 

5  Aralık 2019       Makedonya Göçler                                    Dr.Metin ÖZER

                                   “ İŞTİP”

                

12 Aralık  2019         b’aşka yolculuk, Şiirler:                        Cem Seyhun ÜNBAY

                                   aşkla yolculuk…                                    Neyzen:  Mesut KÖKSAL

 

19 Aralık  2019      İmparatorluktan Cumhuriyete                Prof.Dr. Eser GÜLTEKİN

                                  “Konak ve Kemeraltı”

 

                

 

26 Aralık 2019   Yörük “Cerit”Osman (1855-1883)           Em. Öğrt. Üyesi Dr. Sabri YETKİN    

                                                                                                 Av. Ferahnaz YETKİN

                                                                                                  Zeybek dansları: Selim ÖZYOL

 

 

Not:Konferanslar Saat 17.00 ‘de başlayıp süresi 45 dk.dır.Sorular için 15 dk.ayrılmıştır.

Facebook

Twitter

Google Plus

Tüm Duyurular