Geleneksel Milli Kütüphane PERŞEMBE KONFERANSLARI 2020 ŞUBAT ayı programı aşağıda gösterilmiştir. Teşriflerinizi saygı ile arz ederim.

Duyuru

 

      TARİH                                  KONU                                   KONUŞMACI

 

 6  ŞUBAT  2020   Gıda Egemenliği Açısından         Prof.Dr. Mustafa KAYMAKÇI

                               Türkiye Tarımı. Sorunlar ve           Emekli Öğretim Üyesi

                               Çözümler

                

13  ŞUBAT  2020   Şiirlerde ve Şarkılarda                 Şiirler   : Av.Ulvi PUĞ

                                Sevgi                                             Şarkılar: Derya DERİN

                

20  ŞUBAT   2020   Türk Tarımının Geleceği          Tuncer BEYBAĞ    

                                                                                   Atatürk Tv.”Üretici “programı

                                                                                   Yapımcısı  

                                     

27  ŞUBAT  2020    Neden Eğitim                           Prof.Dr .Arzu YORGANCIOĞLU  

                                                                                   Celal Bayar Tıp Fak.Göğüs

                                                                                   Hastalıkları Ana bilim Dalı

 

Not:Konferanslar Saat 17.00 ‘de başlayıp süresi 45 dk.dır.Sorular için 15 dk.ayrılmıştır.

Facebook

Twitter

Google Plus

Tüm Duyurular