Geleneksel Milli Kütüphane PERŞEMBE KONFERANSLARI Mart ayı programı aşağıda gösterilmiştir. Teşriflerinizi saygı ile arz ederim

Duyuru

         TARİH                                KONU                                     KONUŞMACI

      

12 MART 2020         Şeyh-ül  Etibba Dr. Mustafa                   Prof.Dr. Vehbi GÜNAY    

                                    Enver Bey    

19  MART  2020       “Çanakkale Savaşları                              Doç.Dr. Emin ELMACI

                                     Mustafa Kemal Atatürk’süz

                                     Olmaz.” Belgeleriyle

26 MART 2020         Atatürk’ ün Sanat ve                               Prof.Dr. Hasan MERT

                                    Sanatçıya Bakışı

Not:Konferanslar Saat 17.00 ‘de başlayıp süresi 45 dk.dır.Sorular için 15 dk.ayrılmıştır.

Facebook

Twitter

Google Plus

Tüm Duyurular